Preskočiť na hlavný obsah

Medzi zaistenými „fejkami“ aj dámske náušnice

NITRA – 23. 03. 2015: Nitrianski colníci zaistili na domácom trhu za posledné dva roky viac ako 25 000 kusov tovaru, pri ktorom sa zistilo podozrenie, že sa jedná o „fejky“. Pri jednom z posledných prípadov v jednej z nitrianskych obchodných prevádzok zaistili aj 79 párov dámskych náušníc v hodnote viac ako 23 000 eur.  

Počas rokov 2013 a 2014 zaistili nitrianski colníci na domácom trhu SR viac ako 25 000 kusov výrobkov, u ktorých vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Najčastejšie boli zaistené napodobeniny:

  • toaletných vôd (10 284ks),
  • textilných výrobkov (9 186 ks),
  • obuvi (1961 ks),
  • pracích prostriedkov (2 784 balení),
  • viac ako 500 ks iného tovaru (kabelky, hodinky, mobilné telefóny či pamäťové karty). 

Škoda, ktorá by držiteľom práv k ochrannej značke vznikla predajom falzifikátov, sa odhaduje na viac ako milión eur.  

Počas jednej z posledných kontrol v nitrianskej obchodnej prevádzke nitrianski colníci zaistili 79 párov dámskych náušníc, ktoré vykazovali znaky „fejkového“ tovaru. Držiteľ práva vo svojom vyjadrení uviedol, že sa jedná o napodobeniny a nakoľko držiteľ tovaru svoje stanovisko colnému úradu v stanovenej lehote nezaslal, tovar bude zničený pod dohľadom colníkov. Jeho hodnotu držiteľ práva vyčíslil na viac ako 23 000 eur. 

Nakoľko v zmysle národnej legislatívy v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva sú colné orgány oprávnené a teda aj povinné zabezpečovať opatrenia smerujúce proti porušovaniu práva ich jednotlivých držiteľov nielen pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi EÚ a tretími krajinami, ale aj na vnútornom trhu v SR,  vykonávajú nitrianski colníci pravidelné kontroly tovaru v rôznych obchodných prevádzkach, ale aj na tržniciach, na  rôznych predajných podujatiach, a samozrejme aj na cestách pri preprave tovaru v rámci územia EÚ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

(23. 03. 2015)

Archív noviniek