Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad ničil zhabaný tovar

PREŠOV – 03.06.2024: Colný úrad Prešov likvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Tovar ničil v spaľovni odpadov v Košiciach. Časť bola zničená v čističke odpadových vôd v Petrovanoch.

Colný úrad likvidoval v máji 2024 v košickej spaľovni odevy, obuv, hračky a parfumy. Išlo o napodobeniny známych značiek (Victoria´s Secret, Chanel, Nike, Adidas, Supreme, Pokémon). Celkovo zlikvidoval 1 655 kusov. Tento tovar príslušníci finančnej správy zaistili a v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením. Zaistený tovar bol zlikvidovaný spálením v spaľovni odpadov. Celková hodnota likvidovaného tovaru predstavuje takmer 13 000 eur.

Ďalším likvidovaným tovarom, ktorý colný úrad zabezpečil v rámci výkonu daňového dozoru pri bežných kontrolách boli cigarety, tabak do vodných fajok a liehoviny v celkovej hodnote takmer 520 eur. Zabezpečenie takéhoto tovaru súviselo s nepreukázaním pôvodu a spôsobu jeho nadobudnutia, ako aj s neoznačením kontrolnou známkou podľa zákona. Ničené boli aj elektronické cigarety v počte 10 kusov. Fyzická likvidácia tabakových výrobkov bola uskutočnená spálením v spaľovni odpadov. Liehoviny colný úrad zničil vyliatím do čističky odpadových vôd.

Colný úrad Prešov pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, zohľadňuje všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú. Colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Tabakové výrobky a alkoholické nápoje je povinný v zmysle zákona zničiť.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 06. 2024)

Archív noviniek