Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Pánska spodná bielizeň a záhradná obuv skončili v rukách trnavských colníkov

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 14. 04. 2014: Colníci v Dunajskej Strede pri dovoze tovaru odhalili 21 048 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na takmer 200 000 eur.

Trnavskí colníci kontrolovali tri zásielky z Číny. Určené boli na slovenský, český a maďarský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok TOUS, CROCS, CARS a SONY. Colníci preto zaistili:

  • 10 560 pánskej spodnej bielizne,
  • 10 008 párov záhradnej obuvi z plastu,
  • 480 hračiek (autíčka a hracie konzoly).

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Ako zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna, v každom prípade sa bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať.

V prípade, že colný úrad zhodnotí, že tento tovar je vhodný na humanitárne účely, jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená na stránke www.financnasprava.sk formou tlačovej správy.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 50 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 211 kB]

(14. 04. 2014)

Archív tlačových správ