Preskočiť na hlavný obsah

Zabránili sme daňovým únikom pri obchodovaní s minerálnymi olejmi

BRATISLAVA – 29.1.2021: Finančnej správe sa podarilo zabrániť daňovým únikom pri obchodovaní s pohonnými látkami. V uplynulých dňoch zabezpečila a previezla 1,2 milióna litrov motorovej nafty z daňového skladu v Nitrianskom kraji v celkovej hodnote takmer 600 tisíc eur. Je to výsledok kontrolnej akcie Fénix. 

V uplynulých dňoch 39 cisterien prevážalo takmer 1,2 milióna litrov motorovej nafty z daňového skladu v Nitrianskom kraji do Bratislavského kraja. Išlo o zadržané minerálne oleje v rámci akcie Fénix, na ktorej sa podieľali desiatky ozbrojených a neozbrojených príslušníkov finančnej správy. 

Finančná správa zaistila motorovú naftu u spoločností, ktoré sú podozrivé z reťazového podvodu. U niektorých z nich sme identifikovali vysoko rizikovú DPH, preto tieto spoločnosti majú otvorené kontroly na túto daň. Zadržaním a prevezením motorovej nafty finančná správa zabránila možnému daňovému úniku. 

Hodnota zadržanej motorovej nafty je takmer 600 tisíc eur. Finančná správa zaistila motorovú naftu, kým nepreverí vlastnícke vzťahy a nedôjde k úhrade nezaplatenej DPH. O ďalších podrobnostiach nie je možné informovať vzhľadom na to, že finančná správa vykonáva ešte ďalšie potrebné úkony.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 01. 2021)

Archív noviniek