Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolná akcia „Festival“

TRENČÍN – 14. 07. 2022: Známy festival Pohoda sa nevyhol kontrolám zo strany príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Trenčín. Kontroly sa uskutočnili na hraničných priechodoch s Českou republikou Drietoma, Moravské Lieskové a Horné Srnie, ale aj v samotnom areáli trenčianskeho letiska, kde sa festival konal od 07. do 09. júla 2022. Kontroly skončili s minimálnymi nálezmi.

V dňoch konania festivalu Pohoda príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín zintenzívnili svoju kontrolnú činnosť na príjazdových cestách k festivalu zo smeru z Českej republiky na hraničných priechodoch. Skontrolovali celkom 198 dopravných prostriedkov.

V dvoch prípadoch služobný pes označil v osobnej batožine cestujúcich prepravovanú látku, ktorá vykazovala znaky omamnej alebo psychotropnej látky. Zadržané množstvá však boli nízke.  V jednom prípade to bola rastlinná sušina zelenej farby, ktorá zapáchala po marihuane, v druhom prípade išlo v Európe o pomerne novú návykovú látku s názvom Kratom. Je to taktiež rastlinná látka, ktorá má na ľudský organizmus psychoaktívne účinky. Má svoje miesto v tradičnej ázijskej kultúre, kde sa používa na tlmenie bolesti, no je zneužívaná pre svoje stimulačné účinky. Preto je zaradená medzi tzv. alternatívne zneužívané drogy. Na Slovensku bola do zoznamu omamných a psychotropných látok pridaná začiatkom tohto roka. Ďalšie konanie vo veci bude viesť Policajný zbor SR, ktorému boli tieto prípady podozrenia z trestného činu držby drogových prekurzorov odovzdané.

V samotnom areáli Pohody príslušníci finančnej správy kontrolovali plnenie povinností v súvislosti s používaním elektronických registračných pokladníc (ERP). Samotné prevádzky najskôr monitorovali, najmä či pri predaji zaevidovali prijatú tržbu do ERP alebo e-kasy a vydali pokladničný blok. Takto monitorovali 55 prevádzok. Kupujúci väčšinou pri svojich nákupoch platili platobnými kartami, v tom prípade predávajúci vydávali pokladničné doklady a platba bola riadne zaevidovaná. Naopak, pri nákupoch za hotovosť sa vyskytli prípady porušenia predpisov. Zo 7 kontrolných nákupov v 4 prípadoch uložili pokuty v celkovej výške 1 320 Eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 07. 2022)

Archív noviniek