Preskočiť na hlavný obsah

Zaistené filtre do respirátorov

ŽILINA – 23.06.2020: Pri colnej kontrole zásielok na pošte v Žiline odhalili príslušníci finančnej správy desiatky kusov filtrov do respirátorov, ktoré javili znaky falzifikátov. Výrobky zaistili - pre spotrebiteľa predstavujú potencionálne riziko, keďže ich kvalita a bezpečnosť nie je zaručená.

Za posledné štyri mesiace sa cez pobočky colného úradu doviezlo do Žilinského kraja viac ako 1 250 000 kusov ochranných rúšok, respiračných masiek či filtrov do nich. Ide o výrobky, ktoré majú ochrániť zdravie. Nie vždy sa však možno na ne spoľahnúť, najmä ak ide o výrobky, pri ktorých nie je garantovaná ich bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť.

Príkladom je prípad balíka s 201 filtrami do respirátorov, ktorý sa dostal na vyclievaciu poštu do Žiliny. Tamojší príslušníci finančnej správy ho zaistili pre podozrenie, že obsahuje napodobeniny svetoznámej obchodnej značky. Oslovili osobu, ktorá je kompetentná vyjadriť sa k posudzovanému tovaru a tá potvrdila, že filtre sú označené reprodukciou ochrannej známky a sú falzifikátmi. Tie sa zvyknú vyznačovať zníženou kvalitou a častokrát, nielen že nie sú vhodné na použitie, ale môžu byť aj voči zdraviu škodlivé a nebezpečné.

Zásielka, ktorá bola určená na Liptov, sa už k adresátovi nedostane a bude zlikvidovaná.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 106 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 06. 2020)

Archív noviniek