Preskočiť na hlavný obsah

Posledný deň na podanie daňového priznania

BRATISLAVA – 30.06.2021: Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania. Finančná správa vyšla svojim klientom v ústrety. Call centrum finančnej správy je daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Vzhľadom na elektronizáciu podávania daňových priznaní daňové úrady nebudú mať predĺžené úradné hodiny.

Finančná správa očakáva takmer 280 000 daňových priznaní od daňovníkov, ktorí jej v marci oznámili trojmesačný odklad. Daňovníci majú na splnenie tejto povinnosti dnes posledný deň, predĺžiť si lehotu na podanie už nie je možné. Daňové priznanie k dani z príjmu je dnes potrebné nielen podať, ale daň je nutné aj zaplatiť.

Klienti finančnej správy, ktorí potrebujú pomoc, sa môžu obrátiť na call centrum finančnej správy. Konzultanti call centra sú im dnes k dispozícii od 8. hodiny ráno až do polnoci. Úradné hodiny na daňových úradoch sa nepredlžujú. Finančná správa už totiž eviduje väčšinu daňových priznaní k dani z príjmov typu A, ktoré je možné podať v listinnej podobe. V dnešný posledný deň na podanie odloženého DP, teda 30. júna, budú úrady otvorené v štandardnom režime, podateľne aj klientske zóny od 08.00 do 17.00 hod.

Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie daňového priznania do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Do konca septembra môžu podať daňové priznanie len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov. Daňovníci sa pre koronakrízu tiež môžu vyhnúť vyrubeniu úroku z omeškania a uloženiu pokuty za nepodanie daňového priznania za obdobie od 12.3.2020 do 31.12.2020. Musia si však túto povinnosť splniť do 30. júna tohto roka.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 06. 2021)

Archív noviniek