Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH

BRATISLAVA – 20.1.2021: V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú. Upozorňujeme, že daňové priznanie je potrebné podať ešte na eFormulári platnom od 1.1.2020. Nový formulár je potrebné prvýkrát použiť za zdaňovacie obdobie január 2021.

Podnikateľov čaká v januári niekoľko povinností, medzi nimi aj podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie december 2020 alebo 4. kalendárny štvrťrok 2020. Daňovníci ho musia podať najneskôr 25. januára tohto roka. Na vykonanie tejto povinnosti musia podnikatelia vypísať ešte „starý“ eFormulár daňového priznania k DPH platný od 1.1.2020. Finančná správa preto upozorňuje platiteľov DPH, ale aj iné osoby, ktoré v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti podávajú daňové priznanie k DPH, že nový eFormulár platný od 1.1.2021 prvý raz použijú až za zdaňovacie obdobie január 2021 a nasledujúce mesačné, resp. kvartálne zdaňovacie obdobia.

Finančná správa upozorňuje aj na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace 30.11.2020 a 31.12.2020 musia byť podané na novom vzore DMVv20. Nový formulár, zatiaľ ešte nie je zverejnený na portáli finančnej správy, finančná správa ho zverejní v nasledujúcich dňoch.

Podnikatelia však majú tento rok na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel o dva mesiace viac času. Lehota sa predĺžila do konca marca tohto roka. Do tohto termínu je potrebné vykonať aj úhradu tejto dane.

eFormuláre nájdu klienti finančnej správy na portáli finančnej správy v časti v časti "Elektronické formuláre"

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež videozáznam [nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 01. 2021)

Archív noviniek