Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre daňových priznaní k dani z príjmov sú už dostupné

BRATISLAVA – 02.01.2024: Finančná správa oznamuje verejnosti, že elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 sú už k dispozícii. Ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane je najneskôr do 2. apríla 2024.

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) už nájdu klienti formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane je najneskôr do  2. apríla 2024. Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 6 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 01. 2024)

Archív noviniek