Preskočiť na hlavný obsah

Zverejnili sme formulár na platenie odvodu z nadmerných príjmov

BRATISLAVA – 16.02.2023: Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je na portáli finančnej správy dostupný editovateľný formulár Oznámenia, prostredníctvom ktorého si budú plniť povinnosti voči štátu. Stiahnuť si ho môžu z Katalógu formulárov. Finančná správa pracuje na tom, aby bolo možné formulár vypĺňať elektronicky aj priamo na portáli finančnej správy.

Vláda schválila zavedenie odvodu z nadmerných príjmov z predaja vyrobenej elektriny Nariadením vlády 31.januára 2023. Platnosť nadobudlo 3. februára tohto roka vyhlásením v Zbierke zákonov SR.  Prvé odvodové obdobie začína dňom nasledujúcim po dni účinnosti nariadenia vlády, ktorým určila strop trhového príjmu. Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace.

Finančná správa informuje, že prvé odvodové obdobie začína dňom 04. februára 2023 a končí dňom 28. februára 2023. Ďalšími odvodovými obdobiami sú nasledujúce kalendárne mesiace do 31. decembra 2024.

Platiteľ odvodu z nadmerných príjmov je povinný podať oznámenie o odvode z nadmerných príjmov a odvod zaplatiť za jednotlivé odvodové obdobia do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia. Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov je povinný  podať aj platiteľ odvodu, ktorému nevznikla v odvodovom období povinnosť na úhradu odvodu. Formulár je dostupný na portáli finančnej správy v Katalógu formulárov. 

Finančná správa v snahe pomôcť dotknutým subjektom zorientovať sa v nových povinnostiam pripravila informáciu (softwarning), ktorú zašle elektronicky do schránky daňového subjektu na portáli FS. Takto  bude informovať potenciálnych platiteľov odvodu o tom ako predložiť oznámenie a odvod zaplatiť.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 472 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 02. 2023)

Archív noviniek