Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára

BRATISLAVA – 31.12.2022: Klientom budú od 1. januára 2023 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Finančná správa k tomuto dátumu zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Finančná správa robila všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne plniť zákonom dané povinnosti. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre od 1. januára 2023 pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane je do 31. marca 2023.

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 12. 2022)

Archív noviniek