Preskočiť na hlavný obsah

Zverejnili sme prvé formuláre daňových priznaní

BRATISLAVA – 1.1.2021: Finančná správa zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní. Dnešným dňom sú pre klientov dostupné formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B či daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. V ďalších dňoch pribudnú na portáli finančnej správy elektronické formuláre aj pre ďalšie dane a oznámenia.

Finančná správa vyšla v ústrety svojim klientom a zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy, či v aplikácii eDane, klienti nájdu tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ale aj pre daň z pridanej hodnoty. Finančná správa chce aj takto prispieť ku komfortu a spokojnosti svojich klientov.

K elektronickým formulárom sa čoskoro dostanú i právnické osoby. Finančná správa intenzívne testuje elektronické formuláre pre daň z príjmov právnických osôb. Štruktúrované elektronické formuláre si vzhľadom na úpravy legislatívy vyžadujú dôkladné zapracovanie a otestovanie legislatívnych zmien, a to aj vzhľadom na dosah zmien na zapracované riadkové vecné a logické kontroly v elektronických tlačivách.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež audiozáznam [.mp3; 915 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 01. 2021)

Archív noviniek