Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára

BRATISLAVA – 31.12.2021: Klientom budú od 1. januára 2022 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní.  Finančná správa zajtra zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Finančná správa robila všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne splniť zákonom dané povinnosti.

Finančná správa k 1. januáru 2022 zverejní viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. Okrem toho bude klientom k dispozícii aj Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ako aj Všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Finančná správa robila všetko pre to, aby včasným zverejnením formulárov zabezpečila komfort a spokojnosť pre svojich klientov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 12. 2021)

Archív noviniek