Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Finančná správa pomáha Maldivám

BRATISLAVA – 05.09.2018: Finančná správa sa zapojila do spoločného programu OSN a OECD na podporu rozvojových krajín Daňoví inšpektori bez hraníc. S Maldivskou daňovou správou (Maldives Inland Revenue Authority – MIRA) podpísala zmluvu o spolupráci. Na jej základe sa expert finančnej správy bude aktívne podieľať na výkone daňových kontrol, vzdelávať kontrolórov a pomáhať pri novelizácii maldivských daňových zákonov, najmä v oblasti medzinárodného zdaňovania.

Finančná správa bude odovzdávať svoje skúsenosti Maldivám. Zapojila sa do programu OSN a OECD na podporu rozvojových krajín. Expert finančnej správy sa vďaka tomu bude v nasledujúcich mesiacoch aktívne podieľať na výkone daňových kontrol, zapojí sa do vzdelávania maldivských daňových kontrolórov a svoje skúsenosti využije aj pri novelizácii maldivských daňových zákonov. Oblasť jeho pôsobenia je pomerne široká. Pre finančnú správu predstavuje program Daňoví inšpektori bez hraníc jedinečnú príležitosť prezentovať výsledky svojej práce v oblasti medzinárodného zdaňovania a stať sa inšpiráciou pre iné daňové správy.

Ako sa vyjadril generálny riaditeľ MIRA Yazeed Mohamed, je to po prvýkrát, čo MIRA žiada o technickú asistenciu prostredníctvom tohto programu a jeho očakávania, najmä v oblasti riešenia problematických oblastí medzinárodného zdaňovania a zvyšovania kvality práce daňových kontrolórov, sú pomerne vysoké. Aj z tohto dôvodu si maldivská daňová správa váži, že Slovensko a jej finančná správa zareagovali na ich ponuku a dokázali poskytnúť daňového experta s požadovanými skúsenosťami v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorý významným spôsobom prispeje k budovaniu MIRA ako modernej daňovej správy.

Program Daňoví inšpektori bez hraníc (Tax Inspectors without Boarders) vznikol v roku 2015 ako spoločná iniciatíva organizácií OECD a OSN, s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám napredovať v daňových oblastiach. Program je financovaný z fondov OSN a je zameraný na technickú podporu v legislatíve a praktickú pomoc pri výkone daňových kontrol. V súčasnosti je do programu zapojených 11 partnerských štátov, ako napr. Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, ktoré cez svojich expertov poskytujú rozvojovým krajinám technickú pomoc. Od augusta 2018 do tejto vybranej skupiny partnerských štátov patrí aj Slovenská republika.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 09. 2018)

Archív noviniek