Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Finančná správa na Pohode

TRENČÍN – 17.07.2019: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín kontrolovali dodržiavanie zákonov aj na obľúbenom festivale Pohoda. Kontroly skončili len s minimálnymi nálezmi.

Už tradične počas konania letných festivalov či jarmokov trenčianski colníci zintenzívňujú svoju kontrolnú činnosť. Bolo tomu tak aj na tohtoročnej Pohode v Trenčíne, ktorá sa konala v dňoch 11.-13.07.2019. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín skontrolovali desiatky prevádzok na festivale,  ale aj vozidlá na okolitých príjazdových  cestách.

Počas kontrol zistili len päť porušení predpisov v súvislosti s používaním elektronických registračných pokladníc (ERP), za čo uložili pokuty v celkovej výške 530 eur. Navyše, len v jednom prípade išlo o nezaevidovanie tržby v pokladnici, v ostatných prípadoch išlo o menej závažné porušenie povinností. Konanie prevádzkovateľov kontrolovaných prevádzok bolo zo strany finančnej správy často len monitorované, pri realizovaných predajoch zaznamenali riadne vydávanie bločkov.

V porovnaní s výsledkami kontrolnej činnosti na vlaňajšej Pohode, tá tohtoročná skončila pre predajcov lepšie. Výška uložených pokút sa znížila o polovicu. Vlani bolo zaznamenaných 6 pokút v celkovej výške 1 060 eur. Aj z tejto štatistiky vyplýva, že kontrolná činnosť príslušníkov finančnej správy nemá byť vnímaná len ako represívna činnosť, má skôr preventívny charakter a zároveň informačný, nakoľko finančná správa pravidelne informuje podnikateľské subjekty o ich zákonných povinnostiach a upozorňuje na prípadné zmeny predpisov.    

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 07. 2019)

Archív noviniek