Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Finančná správa a NASES spájajú svoje sily

BRATISLAVA, 12.07.2018: Finančná správa a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posilňujú spoluprácu s cieľom skvalitniť služby pre klientov. Prepojili svoje call centrá. Klienti tak môžu získať informácie týkajúce sa procesov na portáli slovensko.sk jednoduchšie.

Klienti štátnych inštitúcií môžu jednoduchšie vybavovať svoje požiadavky. Zabezpečí im to prepojenie Call centra finančnej správy a Ústredného kontaktného centra slovensko.sk. Ak bude mať napríklad klient finančnej správy, ktorý podáva podanie na finančnú správu, problém s inštalačnými balíkmi na portáli www.slovensko.sk, pracovníci Call centra finančnej správy jednoduchšie presmerujú hovor na podporu NASES. Klient tak nemusí telefonovať na iné telefónne číslo tak, ako tomu bolo doteraz. Procesy s využívaním občianskeho preukazu s čipom (eID) totiž nepatria do kompetencie finančnej správy.

Rovnaký postup platí aj opačne. Ak na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk zavolá klient, ktorý potrebuje vybaviť agendu nesúvisiacu s prácou na portáli na slovensko.sk, ale priamo s finančnou správou, prepoja ho priamo na Call centrum finančnej správy. A to konkrétne na voľbu č.1 - technickú podporu k elektronickej komunikácii.

„Prepojenie call centier prinesie našim klientom jednoznačnú výhodu: dostanú sa k odpovedi jednoduchšie a nebudú musieť zisťovať, do koho kompetencie zodpovedanie patrí. Finančná správa a NASES sa aj takýmto spôsobom snažia skvalitniť ich služby pre svojich klientov a poskytovať im čo najlepší servis,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Naďalej samozrejme platí, že pracovníci na oboch call centrách dokážu poradiť priamo. Presmerovanie hovorov sa bude využívať len pri zložitejších či odbornejších dopytoch tak, aby klient získal potrebné informácie čo najrýchlejšie.

Kontakty na call centrá:

Ikona telefónu

Call centrum finančnej správy: 048/43 17 222

Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - NASES: 02/35 803 083

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež adiozáznam [.mp3; 383 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 07. 2018)

Archív noviniek