Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Počas koronakrízy pomáhala aj finančná správa

BRATISLAVA, 17.06.2020: Finančná správa pomáhala počas koronakrízy. V období povinnej štátnej karantény poskytla ubytovanie 753 občanom. Príslušníci finančnej správy pracovali v prvej línii aj mimo karanténnych centier - na vonkajších aj vnútorných hraniciach, dostupné boli klientske zóny na daňových a colných úradoch, prioritne sa preclievali osobné ochranné pomôcky. Príslušníci finančnej správy tak plynule pracovali aj počas koronakrízy.

Finančná správa bola jednou zo štátnych inštitúcii, ktoré výraznou mierou pomáhali v období koronakrízy. Príslušníci finančnej správy pracovali v tzv. prvej línii. Ministerstvu vnútra poskytla dve svoje školiace strediská pre účely ubytovania občanov vracajúcich sa zo zahraničia. Celkovo sa vo svojich zariadeniach v čase od marca do júna 2020 postarala o ubytovanie a stravovanie pre 753 občanov.  Z toho v troch prípadoch bol u týchto občanov potvrdený koronavírus.

O rozmiestnení občanov do karanténnych centier rozhodovalo ministerstvo vnútra. Do zariadení finančnej správy sa tak dostali navrátilci pracujúci v krajinách ako Rakúsko, Nemecko či Veľká Británia, ale svoje zastúpenie mali aj dovolenkári a študenti z Kuby, Vietnamu, Austrálie či návštevníci USA. Finančná správa pre nich zabezpečovala ubytovanie a stravovanie. Z reakcií odchádzajúcich Slovákov bolo zrejmé, že sme sa o nich, aj napriek situácii spojenej s pandémiou, postarali veľmi dobre.

O občanov v karanténnych zariadeniach finančnej správy sa starali príslušníci finančnej správy pracujúci v jednotlivých strediskách, na colných úradoch v trnavskom a banskobystrickom kraji, rovnako ako dobrovoľníci z radov ostatných zamestnancov. Na proces ubytovávania a starostlivosti o ubytovaných dohliadali aj dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža.

Povinná štátna karanténa je už zrušená. Činnosť školiacich stredísk vo Veľkom Mederi a rovnako na Lazovnej v Banskej Bystrici sa vracia do normálneho režimu.

Finančná správa počas ostatných mesiacov poznačených koronakrízou nepomáhala občanom len činnosťou karanténnych centier. Príslušníci finančnej správy pracovali v prvej línii – pomáhali sme polícii na vnútorných hraniciach EÚ, prioritne vybavovali preclievanie ochranných pomôcok, participovali sme na príprave legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne sme oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, urýchlene spracovávali preplatky z dane z príjmov a pod. Klientske zóny na daňových a colných úradoch boli občanom aj podnikateľom k dispozícii aj počas uplynulých mesiacov a vybavovali všetky dopyty klientov.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 06. 2020)

Archív noviniek