Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom

BRATISLAVA 27.10. 2020: Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti.

Finančná správa je pripravená na zvýšený nápor počas posledných dní na podávanie daňových priznaní. Svojim klientom odporúča, aby pre podávanie daňových priznaní uprednostnili elektronickú komunikáciu. A to aj v prípade, ak klienti nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Môžu využiť aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID) alebo uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom. Klienti môžu daňové priznanie podať aj prostredníctvom poštových služieb.

Myslíme aj na klientov, ktorí z dôvodu karantény, nebudú môcť v zákonnej lehote podať daňové priznanie. Týmto klientom umožníme požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Po ukončení prekážok (zákaz vychádzania, povinná karanténa) doručia na daňový úrad daňové priznanie spolu so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty aj so zdôvodnením, prečo si nemohli splniť zákonnú povinnosť. Finančná správa nebude v takomto prípade uplatňovať sankcie za zmeškanú lehotu.

Vychádzame takto v ústrety asi 38 tisícom daňovníkov, ktorí musia do 2. novembra podať daňové priznanie a nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Aktuálne očakávame ešte 58 tisíc DP, z toho približne 20 tisíc elektronicky.

DÁTUM DAŇOVÉ ÚRADY CALL CENTRUM
28. október 2020 do 17:00 hod. do 19:00 hod.
29. október 2020 do 18:00 hod. do 19:00 hod.
30. október 2020 do 18:00 hod. do 24:00 hod.
31. október 2020 - technická podpora
10:00 až 18:00 hod.
01. november 2020 - technická podpora
10:00 až 18:00 hod.
02. november 2020 do 19:00 hod. do 24:00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 10. 2020)

Archív noviniek