Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Od nedele fyzické osoby podnikatelia iba elektronicky

BRATISLAVA – 29.06.2018: Fyzické osoby podnikatelia majú poslednú možnosť podať papierovo odložené daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2017. Daňové úrady sú dnes otvorené až do 18.00 hod., poslať papierové podanie bude možné ešte v sobotu poštou. Od nedele môžu fyzické osoby podnikatelia komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. 

Fyzické osoby podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2017, majú poslednú možnosť podať daňové priznanie papierovo. Papierové daňové priznanie môžu buď priniesť osobne na daňový úrad ešte dnes do 18.00 hod., prípadne ho ešte dnes alebo zajtra (29. jún – 30. jún) poslať poštou. Od nedele (1.júl) môžu s finančnou správou komunikovať už len elektronicky. Na papierové podanie už v prípade týchto daňových subjektov nebude možné prihliadať. 

Finančná správa v súvislosti s odovzdávaním odložených daňových priznaní vyšla v ústrety svojim klientom. Predĺžila úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako na Call centre finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Táto povinnosť sa týka približne 170 000 daňovníkov, ktorí požiadali o odloženie podania daňového priznania na koniec júna.  

Daňové úrady boli preto otvorené pre verejnosť aj vo štvrtok 28. júna, ktorý je inak nestránkovým dňom, dnes (29. júna) a v pondelok (2. júla) sú úradné hodiny predĺžené. Call centrum finančnej správy je dostupné počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých je možné podať odložené DP, až do polnoci. Navyše bude k dispozícii aj cez víkend (30.06. - 01.07.). Cez víkend budú pracovníci Call centra finančnej správy vybavovať tie dopyty, ktoré prídu písomne, prostredníctvom mailovej komunikácie a budú sa týkať technických informácií súvisiacich s elektronickou komunikáciou.

Tabuľka č.1: Prehľad posilnených úradných hodín

 

 

Daňové úrady

 

Call centrum finančnej správy

Piatok 29.06.

 

08.00 – 18.00

08.00 – 24.00

Sobota 30.06.

 

zatvorené

10.00 – 20.00 (iba mailová TP)

Nedeľa 01.07.

 

zatvorené

10.00 –   20.00 (iba mailová TP)

Pondelok 02.07.

 

08.00 – 17.00

08.00 – 24.00

 

Vysvetlivky: TP – voľba č. 1 - Informácie o technickej podpore pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy

 

V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka fyzických osôb podnikateľov až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument. V prvom rade sa teda týka tých, ktorí si odložili podanie daňové priznania na koniec júna a budú ho chcieť podať až v závere lehoty na podanie (do 2. júla) a tých, ktorí zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca. Posledný termín na podanie odloženého DP k dani z príjmov FO, rovnako ako prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018, je totiž pre víkend posunutý až 2. júl 2018. Ak teda chce fyzická osoba podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna. 

Tabuľka č.2: Prehľad termínov a povinností pre fyzické osoby podnikateľov

 

Povinnosť

Termín plnenia

Termín na vybavenie elektronickej komunikácie

 

Podávanie prehľadov zo   závislej činnosti

 

mesačne - vždy do konca   mesiaca

Najneskôr do júla 2018

Oznámenie o zrážkovej   dani a o zabezpečení dane

 

mesačne - vždy do konca mesiaca

Najneskôr do júla 2018

Podanie odloženého DP   k dani z príjmov za 2017

 

2.7.2018, resp. 1.10.2018

Najneskôr do júla/septembra   2018

Podanie DP k dani   z motorových vozidiel za 2018

 

31.1.2019

Do januára 2019

Podanie DP k dani   z príjmov za 2018

 

31.3.2019

Do marca 2019

 

Podrobnejšie informácie na tému FO podnikatelia a elektronická komunikácia nájdete na portáli FS. [nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 241 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 06. 2018)

Archív noviniek