Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Colníci odhalili falošné gélové vložky do topánok

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 30.05.2019: Trnavskí colníci odhalili niekoľko tisíc napodobenín gélových vložiek do topánok známej značky.  Škoda bola vyčíslená držiteľom práva duševného vlastníctva na  160 000 eur. 

Colníci v Dunajskej Strede kontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Podľa predložených dokladov mala smerovať  na maďarský trh. Pri fyzickej kontrole zásielky colníkom neuniklo, že sa v nej nachádzajú balenia gélových vložiek do topánok, ktoré boli svojim dizajnom podobné originálom známej značky. Cenou a balením však nezodpovedali originálnym výrobkom. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, colníci tovar zaistili a svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky. Ten po preverení tovaru potvrdil, že ide o falzifikáty. Práve on teraz v zmysle zákona rozhodne o ďalšom postupe.  Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo podá návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Celkovo colníci zaistili 10 800 párov napodobenín gélových vložiek do topánok, ktorých hodnota bola takmer 20-násobne nižšia ako je hodnota originálov známej značky. Podľa vyjadrenia majiteľa ochrannej známky by originálne vložky spĺňajúce všetky zdravotné kritériá v rovnakom množstve mali hodnotu 160 000 eur.

Originálna technológia módnych gélových vložiek do topánok býva zväčša vyvinutá tak, aby účinne tlmila nárazy a vibrácie na chodidlá a aby udržiavala chodidlá suché. Falzifikáty takéto možnosti spotrebiteľovi neponúknu a svojím vyhotovením, kvalitou alebo zložením môžu byť  nevhodné pre zdravie. Pre spotrebiteľa je veľmi ťažké rozpoznať originál od falzifikátu. Napodobeniny môžu totiž na prvý pohľad vyzerať ako originály, zákazníkovi pri ich nákupe však môže napovedať  cena, balenie, prípadne druh predajne, v ktorej sa ponúkajú. 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 05. 2019)

Archív noviniek