Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Hazard nikdy nespí

TRNAVA – 12.11.2015: Koncom októbra si trnavskí daniari posvietili na podniky, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry najmä prostredníctvom výherných prístrojov a videohier. Dozory boli zamerané na preverenie prítomnosti detských hráčov a vyhľadávanie čiernych strojov.

Chladné jesenné večery zapĺňajú v týchto dňoch bary, pivárne a herne s omnoho väčšou intenzitou ako po minulé mesiace, čo je predpokladom zvýšenej aktivity hráčov hazardných hier v týchto zariadeniach. Dozory sa zameriavajú hlavne na preverenie zákazu zúčastňovania sa na hazardných hrách osôb mladších ako 18 rokov a vyhľadávanie prevádzkovania hazardných hier bez udelenej licencie (tzv. čierne stroje).

Dozorná akcia Daňového úradu Trnava prebiehala v spolupráci s trnavskými colníkmi v náhodne vytipovaných prevádzkach vo väčších mestách trnavského kraja. Zároveň daniari preverili dodržiavanie zákonných povinností prevádzkovateľov hazardných hier, najmä umiestnenie herných plánov, prevádzkových pravidiel herne, označenie stáleho dozoru herne a pod.

Pracovníci dozoru nad hazardnými hrami spolu s colníkmi vykonali 43 dozorov. Porušenie zákona o hazardných hrách bolo zistené v 10 prípadoch, išlo sa však o porušenia menej závažného charakteru. V siedmich prípadoch nebola dodržaná povinnosť označenia stáleho dozoru herne, tieto nedostatky boli odstránené priamo na mieste. Zostávajúce tri porušenia sa týkali prevádzkových pravidiel herne, ktoré neboli umiestnené na viditeľnom mieste. Dozorný orgán začal v týchto prípadoch správne konanie v zmysle príslušného zákona.

V podobných preventívnych aktivitách zameraných na hazardné hry budú zamestnanci Daňového úradu Trnava pokračovať aj v nasledujúcom období a budú preverovať náhodne vytipované prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

(12. 11. 2015)

Archív tlačových správ