Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa súčasťou medzinárodnej aktivity k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín

MICHALOVCE – 26.04.2024: Príslušníci finančnej správy participovali na medzinárodnom seminári krajín Vyšehradskej skupiny a Litvy k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom počas praktickej časti seminára predviedli ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií.

Odhaľovanie pokusov o nezákonný dovoz tovaru je jednou z hlavných úloh príslušníkov finančnej správy pôsobiacich na našej východnej hranici. Tieto pokusy sa spájajú s rôznorodým tovarom, pričom výnimkou nie sú ani falšované a ilegálne dovážané prípravky na ochranu rastlín.

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce, Finančného riaditeľstva SR a Kriminálneho úradu finančnej správy sa v dňoch 24. a 25. apríla 2024 zúčastnili na medzinárodnom seminári v Košiciach a vo Vyšnom Nemeckom.

Išlo o 5. pracovné stretnutie krajín Vyšehradskej skupiny a Litvy. Medzinárodné stretnutie zorganizovala Slovenská asociácia ochrany rastlín, ktorá zastupuje priemysel ochrany rastlín na Slovensku. Toto stretnutie odborníkov, zástupcov výrobcov prípravkov na ochranu rastlín a silových a kontrolných orgánov štátnej správy, zodpovedných za boj proti uvádzaniu nezákonných a falšovaných prípravkov na ochranu rastlín na trh, poskytlo príležitosť a priestor na výmenu informácií a skúseností v teoretickej aj praktickej rovine medzi zúčastnenými z Česka, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovenska a organizáciou CropLife Europe, ktorá zastupuje európsky priemysel ochrany rastlín. Informácie a skúsenosti z tejto oblasti si vymenilo 37 odborníkov.

Odborný seminár pozostával z dvoch častí, a to teoretickej, ktorá sa uskutočnila v Košiciach, kedy zástupcovia orgánov štátnej správy zúčastnených krajín a výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín prezentovali svoje skúsenosti z tejto oblasti formou odborných prednášok a prípadových štúdií. V rámci spoločnej diskusie mali možnosť konzultovať riešenia problémových prípadov i zdieľať osvedčené postupy v oblasti komunikácie, vzdelávania a presadzovania legislatívy.

Počas praktickej časti, ktorá bola zrealizovaná priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce predviedli ukážky výkonu colných kontrol pri vstupe tovaru na naše územie z tretej krajiny s využitím špeciálnych technológií a rozbor vzoriek zaistených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli podrobené analýze špeciálnou laserovou technikou pomocou spektrálneho analyzátora chemických látok RAMAN určeného na analýzu nekovových materiálov. Pomocou tohto prístroja je možné vykonať priamo na mieste vstupu alebo prepravy rozbor odobratej vzorky prípravku na ochranu rastlín a určiť, či analyzovaná vzorka obsahuje účinné látky povolené na území EÚ alebo také, ktoré sú na území EÚ zakázané.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 04. 2024)

Archív noviniek