Preskočiť na hlavný obsah

Hlásenia na zelenej linke za prvý polrok 2014

BRATISLAVA – 29. 07. 2014: Viac ako 80 podnetov nahlásili občania na „Zelenej linke“ finančnej správy. Táto bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú nahlásiť podozrenie z vykonávania trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) 0800 110 110.

Za prvých šesť mesiacov roka prišlo na zelenú linku 83 podnetov od občanov. Z nich viac ako polovica poukazovala na daňové podvody (krátenie dane z príjmov a DPH). Takmer 20 podnetov bolo z oblasti nedodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zvyšok sa týkal najmä nezákonného dovozu liehu a tabaku. Všetky podnety (vrátane anonymných) pracovníci finančnej správy prešetrujú.

Zelená linka je bezplatná telefónna linka zo všetkých telefónnych sietí v Slovenskej republike. Bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, ktoré sa týkajú trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva.

Akékoľvek informácie môžu občania podávať:

emailom: oskufs@financnasprava.sk,
telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26

V prípade, že chce verejnosť podať podnet, resp. sťažnosť z mobilného telefónu, musí volať na telefónne číslo 02/582 51 311 (tento hovor je spoplatňovaný sadzbou volania do pevných sietí SR). 

Počas roka 2013 občania prostredníctvom zelenej linky nahlásili niekoľko desiatok podnetov. Týkali sa predovšetkým podozrenia na krátenie dane, nelegálnej výroby alkoholu a predaja cigariet. Ľudia podnety zasielali najčastejšie elektronicky, no využili aj možnosť anonymného nahlásenia prostredníctvom čísla 0800 110 110.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 239 kB]

(29. 07. 2014)

Archív noviniek