Preskočiť na hlavný obsah

Nelegálny dovoz hlinených nádob z Ukrajiny

Košice – 15.11.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice našli počas  kontroly motorového vozidla tri veľké hlinené nádoby, ktoré sú predmetom ukrajinského  kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o ich konfiškácii a následnom dočasnom odovzdaní Spišskému múzeu v Levoči na dobu, kým sa uskutoční ich vrátenie na Ukrajinu. 

Počas bežnej kontroly motorových vozidiel v meste Košice objavili príslušníci finančnej správy na ložnej ploche dodávky tri drevené debny, pričom v každej z nich sa medzi polystyrénom nachádzala hlinená keramická nádoba s výškou od 27,5 cm do 34 cm. Vodič uviedol, že ide o internetovú objednávku, s ktorou smeroval cez ukrajinsko-rumunský hraničný priechod do Poľska. Keďže vzniklo podozrenie z porušenia zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, hlinené nádoby colný úrad na mieste zaistil. 

Odborný posudok archeológa uvádza, že ide o nádoby vytočené zo železitej hliny na hrnčiarskom kruhu na konci 19. alebo na začiatku 20. storočia. Povrch nádob nesie známky očadenia ohňom, čo dokazuje, že v minulosti slúžili na prípravu jedál. Čierne fľakaté sfarbenie odkazuje aj na ukrajinské obyčaje mazania tuku do stien hlinených nádob, čo zlepšovalo ich vlastnosti pri spracovávaní mliečnych produktov a ovocia. Archeológ zároveň nevylúčil, že môže ísť o keramiku z archeologického výskumu.  

Vzhľadom na výbornú zachovalosť nádob typických pre viacero oblastí Ukrajiny sa môže ich cena v zberateľskom prostredí pohybovať vo výške sto eur za jeden kus. Colný úrad Košice zároveň preveril, či ide o nádoby nachádzajúce sa v zozname predmetov pochádzajúcich z krádeže kultúrneho dedičstva z iných krajín s negatívnym výsledkom. Ministerstvo kultúry SR požiadalo o stanovisko viacerých expertov z múzeí SR a z Pamiatkového úradu, na základe čoho konštatovalo konfiškáciu a potrebu vrátenia predmetov kultúrnej hodnoty späť ukrajinskému ministerstvu kultúry.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 11. 2023)

Archív noviniek