Preskočiť na hlavný obsah

Hodnotenie roka 2019 na finančnej správe

BRATISLAVA, 17.12.2019: Minister financií SR Ladislav Kamenický sa stretol s prezidentkou finančnej správy Lenkou Wittenbergerovou a ďalšími členmi vedenia. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie roka 2019 a plány finančnej správy pre rok 2020. Na stretnutí rezonovala najmä téma eKasa.

Minister financií SR Ladislav Kamenický sa v rámci kontrolného dňa na finančnej správe stretol so všetkými členmi vedenia. Pri tejto príležitosti sa poďakoval príslušníkom finančnej správy za ich prácu pri napĺňaní príjmov štátneho rozpočtu. Podarilo sa zvýšiť výber dane z pridanej hodnoty a vyšší je oproti plánu aj výber dane z príjmu fyzických osôb. Vo výbere dane z pridanej hodnoty sa podľa ministra Kamenického podarilo vybrať oproti plánu asi o 100 miliónov eur viac, o 51 miliónov navyše oproti plánu vybral štát aj na dani z príjmu fyzických osôb.

Ako informoval, daňové príjmy štátu k novembru tohto roka boli splnené na 99,3 %. Výpadok oproti plánu je spôsobený najmä zrušením mimoriadneho odvodu obchodných reťazcov, na čo finančná správa vplyv nemala. „V budúcom roku musíme pre zabezpečenie splnenia rozpočtu naďalej bojovať s daňovými únikmi," povedal po stretnutí minister Kamenický a v tejto súvislosti vyzdvihol najmä projekt eKasa.

Spoločne s prezidentkou finančnej správy preto opätovne vyzvali nepripojených podnikateľov na pripojenie sa k systému. „Evidujeme ešte približne 30 000 registračných pokladníc, ktoré nie sú on-line pripojené na finančnú správu, napriek tomu, že podnikateľom na splnenie tejto povinnosti zostávajú už iba dva týždne. Samozrejme, môže ísť aj o sezónnych podnikateľov, ktorí registračnú pokladnicu v súčasnosti nevyužívajú,“ vysvetlila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. Aktuálne je k systému pripojených 170 000 pokladníc, čo predstavuje 83%. Z celkového počtu klasických pokladníc spred apríla 2019 (247 000) bolo totiž aktívnych 205 000 pokladníc.

L. Wittenbergerová zároveň upozornila, že finančná správa plánuje od začiatku budúceho roka intenzívne kontroly na používanie eKasy. Pokuty, ktoré podnikatelia môžu dostať, sa pohybujú od 330 eur až po 20 000 eur alebo odobratie živnostenského oprávnenia.

Na stretnutí hovorili aj o plánoch finančnej správy pre rok 2020. Finančná správa chce pokračovať v automatizácii a elektronizácii procesov, chce rozvíjať a inovovať svoje služby. Ako povedala prezidentka Wittenbergerová, tak ako bola eKasa kľúčovým projektom roku 2019, na budúci rok to bude obojsmerná komunikácia.

„Ide o projekt, ktorým rozšírime elektronickú komunikáciu finančnej správy voči daňovým subjektom, ktorá teraz funguje len v oblasti spotrebných daní, na celé spektrum našich procesov voči daňovým subjektom, ktoré sú s nami povinné komunikovať elektronicky. Projekt zároveň predstavuje ďalšie proklientske opatrenie, ktoré má podporiť dobrovoľné plnenie si daňových povinností,“ povedala.

Finančná správa chce zároveň v novom roku rozšíriť svoje analytické nástroje. Cieľom je naďalej napĺňať rozpočet Slovenska a Európskej únie tak úspešne ako tento rok.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 12. 2019)

Archív noviniek