Preskočiť na hlavný obsah

Spúšťame kontrolnú akciu Horúce leto

BRATISLAVA – 03.07.2023: Kontrolóri finančnej správy aj počas tohto leta zintenzívnia kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Okrem bežne kontrolovaných prevádzok sa viac zamerajú na sezónne prevádzky a letné festivaly.

Finančná správa aj v tomto roku spúšťa akciu Horúce leto. Potrvá od začiatku júla do začiatku septembra tohto roka. Kontrolóri sa zamerajú na používanie pokladníc na hudobných festivaloch, jarmokoch, spoločensko-kultúrnych podujatiach, v baroch, v reštauráciách, kúpaliskách, ale aj na vydávanie pokladničných dokladov na letných festivaloch alebo na iných miestach s vysokou turistickou návštevnosťou. Kontroly môžu byť realizované aj formou monitoringu, a to tak, že kontrolóri budú priamo na mieste napojení na systém e-kasa a budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym predajom. V prípade, ak si podnikateľ bude svoje povinnosti plniť, vyhne sa byrokracii nevyhnutnej pri bežnej kontrole.

Rovnakú kontrolnú akciu zrealizovala finančná správa aj vlani, kedy celkovo v letných mesiacoch preverila až 768 pokladníc, porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch a celková výška uložených pokút dosiahla 123.196 eur.

O „letných kontrolách“ finančná správa informuje podnikateľov s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom finančnej správy totiž nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady.

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 781 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(03. 07. 2023)

Archív noviniek