Preskočiť na hlavný obsah

Horúce leto sa začalo

BRATISLAVA – 10. 07.2024: Finančná správa (FS) začala kontrolnú akciu „Horúce leto 3“, zameranú na evidenciu tržieb a používanie elektronickej registračnej pokladne. Primárnym cieľom akcie nie je podnikateľov pokutovať, ale dostať do povedomia verejnosti, že je dôležité na jednej strane pokladničný doklad vydať a na druhej strane tento doklad žiadať. Pýtať si pokladničný blok je potrebné najmä v prevádzkach, kde nie je možné platenie platobnou kartou, keďže tento spôsob platenia je najväčšou zárukou, že bude dodržaný zákon.

Prvých deväť dní kontrolnej akcie naznačuje, že podnikateľské subjekty obchádzajú svoje povinnosti a doklad nevystavujú. Zo 190 kontrol bolo zistených až 90 porušení, na základe ktorých FS uložila pokuty vo výške 24 770 eur. Príslušníci finančnej správy sa zamerali v rámci Akcie „Horúce leto 3“ na predajné miesta s vysokou turistickou návštevnosťou - hudobné festivaly, jarmoky, kultúrno-spoločenské podujatia, bufety, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky a kúpaliská. Miesta kontrol bude FS postupne rozširovať.

Preventívny charakter akcie má podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností, preto FS považuje za dôležité informovať o nej aj prostredníctvom informačného letáku „Radšej osveta ako pokuta“. Finančná správa je povinná zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie zákona, ktorý podnikateľom ukladá povinnosť vydávať zákazníkom pokladničné doklady. Podobné akcie v minulosti potvrdili, že takéto kontroly sú potrebné, pretože tendencia subjektov plniť si svoje zákonné povinností je skôr negatívna.

Finančná správa dbá na to, aby podmienky na podnikanie boli férové a poctiví podnikatelia nedoplácali na nepoctivých. V tejto súvislosti môže byť práve verejnosť nápomocná tak, že za svoje nákupy si bude pýtať pokladničný doklad. Nevydaním dokladu si niektorí podnikatelia krátia tržby a tým si znižujú svoju daňovú povinnosť. Neevidovaním tržieb podnikatelia klamú svojich zákazníkov. Kupujúci totiž platí za nákup tovaru alebo služby cenu vrátane DPH a úlohou podnikateľa je túto vybranú daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu. Ak doklad podnikateľ nevystaví, nestane sa tak. Ak sa občania stretnú s nevydaním, vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk.

Plagát Radšej osveta ako pokuta [.pdf; 177 kB; nové okno]

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 07. 2024)

Archív noviniek