Preskočiť na hlavný obsah

V rámci akcie Horúce leto sme preverili 768 pokladníc

BRATISLAVA – 12.09.2022: Finančná správa počas tohto leta preverila 768 pokladníc. V rámci akcie Horúce leto bolo porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistené v 425 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty v celkovej výške 123.196 eur.

Finančná správa má za sebou ďalšiu kontrolnú akciu, ktorá dostala názov Horúce leto. Kontrolóri sa od polovice júla tohto roka do 1. septembra tohto roka zamerali okrem prevádzok, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby (jedálne, pohostinstvá, výrobne zmrzliny, maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom), aj na predajné stánky na letných festivaloch a jarmokoch, ako aj na kúpaliskách a v rekreačných oblastiach pri vodných plochách na Slovensku.

Celkovo preverili 768 pokladníc a bolo vykonaných 591 kontrolných nákupov a 241 online monitorovaní, pričom niektoré pokladnice boli preverené aj obidvomi spôsobmi.

Porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch, čo predstavuje 71,9 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 51,1 % z celkového počtu preverovaní. Najčastejším porušením zákona bolo neevidovanie tržby, a to v 331 prípadoch. Kontrolóri počas akcie uložili pokuty vo výške 123.196 eur.

Finančná správa vykonáva pravidelné kontroly počas celého roka. V prípade konania ďalšej kontrolnej akcie, bude finančná správa podnikateľov opätovne informovať s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom finančnej správy totiž nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 09. 2022)

Archív noviniek