Preskočiť na hlavný obsah

Akcia Horúce leto 2 odhalila časté neevidovanie tržieb

BRATISLAVA – 25.09.2023: Kontrolná akcia Horúce leto 2 nepriniesla pozitívne výsledky. Vo viac ako polovici kontrolovaných prevádzok totiž finančná správa odhalila porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Celkovo bolo vykonaných 1 294 kontrolných nákupov, porušenie zákona bolo zistené v 736 prípadoch. Finančná správa tak apeluje na nepoctivých podnikateľov, aby dbali na dodržiavanie zákona a zároveň prosí o spoluprácu aj občanov, aby sa nedali oklamať a za svoje nákupy si pýtali pokladničný doklad.

Finančná správa realizovala počas júla a augusta kontrolnú akciu s názvom Horúce leto 2. Kontrolóri počas nej preverovali evidovanie tržieb na predajných miestach s vysokou turistickou návštevnosťou- hudobných festivaloch, jarmokoch, kultúrno-spoločenských podujatiach, v baroch, reštauráciách, sezónnych prevádzkach či na kúpaliskách. Najčastejšie preverovanými segmentami boli služby pohostinstiev, stravovania, výroba zmrzliny a jedálne.

Celkovo bolo počas dvoch mesiacov vykonaných 1 294 kontrolných nákupov . Kontroly v porovnaní s minuloročnou akciou však nepriniesli potešujúce výsledky. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej bolo zistené v 736 prípadoch, čo predstavuje 57 % z celkového počtu kontrolných nákupov. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, a to v 551 prípadoch. Kontrolóri tak uložili pokuty vo výške 180 010 eur. Len na porovnanie, vlani počas rovnakej kontrolnej akcie bolo celkovo preverených 768 pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch. Celková výška uložených pokút vtedy dosiahla 123.196 eur.

Cieľom finančnej správy nie je rozdávanie pokút, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je jej povinnosťou zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Aj preto finančná správa informovala vopred o spustení kontrolnej akcie.

Vzhľadom k negatívnym výsledkom, ktoré priniesla, apeluje finančná správa na občanov, aby si za svoje nákupy pýtali pokladničné doklady. Nevydaním dokladu si totiž niektorí podnikatelia krátia tržby a tým si znižujú svoju daňovú povinnosť. Krátenie tržieb je neférové aj z pohľadu daňovej spravodlivosti, nakoľko takíto podnikatelia majú nezaslúženú konkurenčnú výhodu oproti poctivým podnikateľom a tým deformujú podnikateľské prostredie.

V neposlednom rade, pri neevidovaní tržieb podnikatelia klamú svojich zákazníkov. Kupujúci totiž platí za nákup tovaru alebo služby cenu vrátane DPH a úlohou podnikateľa je túto vybranú daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu. Napríklad pri nákupe v hodnote 10 eur predstavuje DPH približne 1,7 eura. Takže pokiaľ kupujúci zaplatí za nákup 10 eur vrátane DPH a nezaeviduje tržbu, oklamal svojho zákazníka o 1,7 eura.

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk.

Infografika k tlačovej správe z 25.09.2023

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 09. 2023)

Archív noviniek