Preskočiť na hlavný obsah

Zmena podmienok prekračovania pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou

BRATISLAVA – 06.11.2020: Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine a na základe vyhlášky UVZ SR sa dopĺňajú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky.

  • Od 9.11.2020 bude až do odvolania zatvorený hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi.
  • Peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ len cez HP Vyšné Nemecké.

Hraničný priechod Ubľa

  • Vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky UVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7.
  • Peší cestujúci sú vylúčení.

Hraničný priechod Vyšné Nemecké

Naďalej platí, že na územie Slovenskej republiky je umožnený vstup osôb, ktoré majú udelený pobyt na území SR, ale tento vstup na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 07:00-19:00 hod. Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy môžu vstúpiť len cez HP Vyšné Nemecké.

  • Tieto osoby sa na vstupe musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr 5. deň podrobiť RT PCR testu.
  • Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcej z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe písomnej výnimky.
  • Nákladná doprava na vstupe a na výstupe bez obmedzenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 310 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 11. 2020)

Archív noviniek