Preskočiť na hlavný obsah

Bezpečnejší tovar v Európskej únii

BRATISLAVA – 08.03.2021: Poštové služby a expresní leteckí prepravcovia sa od 15. marca 2021 musia pripojiť na kontrolný systém pre dovoz – ICS2 (Import Control System). Európska únia ním posilňuje obranu voči dovozu nebezpečného či nelegálneho tovaru na jej územie. Colné orgány musia ešte predtým, ako zásielky prídu na hranice únie, dostať o nich všetky potrebné údaje.

Celoeurópsky systém ICS2 začne fungovať od budúceho týždňa. Zhromažďovať a analyzovať sa v ňom budú všetky údaje o tovare ešte predtým, ako príde na hranice EÚ. Colné orgány, vrátane finančnej správy, tak budú môcť dôkladne preveriť, či zásielky prichádzajúce z tretích krajín nepredstavujú bezpečnostné a ochranné riziko. Takto môžu včas a lepšie identifikovať napr. dovoz zbraní, výbušnín, tovaru dvojakého použitia, biologického, chemického, rádiologického čí nukleárneho materiálu.

Obchodníci a prepravcovia sa budú na systém pripájať v troch fázach. V prvej sú to spomínané poštové služby a expresné spoločnosti v oblasti leteckej dopravy, pri ktorých cielená analýza môže pomôcť objaviť napríklad úkryt improvizovaného výbušného zariadenia alebo zápalného zariadenia v prepravovanom tovare ešte pred naložením tovaru do dopravného prostriedku v treťom štáte. Expresným dopravcom a poštovým operátorom so sídlom v EÚ sa rušia súčasné výnimky na podávanie predbežných colných vyhlásení (PCV). Pred príchodom tovaru na prvý bod vstupu na colné územie únie bude potrebné poskytnúť úplné údaje PCV.

Ak prepravcovia nepripravia aktualizáciu svojich IT systémov a neprispôsobia svoje obchodné procesy, môže im byť náklad na hraniciach EÚ pozastavený, colné vyhlásenia budú zamietnuté a tovar zostane nepreclený. Takisto sa vystavujú uloženiu sankcií za nedodržania colných predpisov. Na druhej strane, zaslanie bezpečnostných údajov o tovare ešte pred jeho vstupom na územie EÚ zaistí jeho rýchle a efektívne preclenie. Ďalšia fáza bude nasledovať od 1. marca 2023, keď sa k systému bude musieť pripojiť všeobecná letecká nákladná doprava. Tretia fáza príde od 1. marca 2024. Zahrnutá je v nej železničná, cestná a námorná doprava.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 03. 2021)

Archív noviniek