Preskočiť na hlavný obsah

Pre pandémiu posúvame Index

BRATISLAVA – 18.12.2020: Finančná správa odkladá hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá v tomto roku posunula lehoty na podávanie daňových priznaní, prehľadov, hlásení či zastavila evidenciu nedoplatkov. Index daňovej spoľahlivosti za rok 2020 prepočíta finančná správa až po upokojení situácie na budúci rok. 

Finančná správa opäť vychádza v ústrety klientom. Tradične v tomto čase zverejňovala informácie o Indexe daňovej spoľahlivosti. Tento rok sa tak neudeje, dôvodom je pandémia nového koronavírusu a úpravy lehôt. Pre schválené opatrenia nebude finančná správa zasielať klientom oznámenia o indexe, ani oznámenie o zmene indexu, keďže nebolo možné sledovať ich riadne plnenie daňových povinností. Index bude aktualizovať až na budúci rok po upokojení situácie a návrate k štandardným lehotám. Aj takto chceme pomôcť našim klientom prekonať súčasnú ťažkú situáciu. 

Naďalej tak bude platiť Index daňovej spoľahlivosti pridelený v predchádzajúcich rokoch. Daňovým subjektom, ktoré získali A hodnotenie, naďalej prináležia viaceré benefity. Napríklad skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach a ďalšie. 

Index daňovej spoľahlivosti je jedným z nástrojov na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a predstavuje jedno z proklientskych opatrení finančnej správy. Index daňovej spoľahlivosti sa týka všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 12. 2020)

Archív noviniek