Preskočiť na hlavný obsah

Konzultačná rada o zmenách v Indexe daňovej spoľahlivosti

BRATISLAVA – 29.11.2021: Index daňovej spoľahlivosti od januára 2022 čakajú zmeny. Prezident finančnej správy Jiří Žežulka ich pracovnú verziu v piatok (26.11.) predstavil zástupcom daňových poradcov a komôr, ktorí sú súčasťou Konzultačnej rady ako poradného orgánu prezidenta. Zúčastnení zástupcovia ocenili zámery projektu ako aj zodpovedanie otázok k nastaveniu nových kritérií indexu.

Predstavitelia Konzultačnej rady sú dôležitým partnerom finančnej správy pri projektoch, ktoré zavádza do praxe. Nie je tomu inak ani pri Indexe daňovej spoľahlivosti, ktorý sa od začiatku budúceho roka upraví. Po novom bude verejný, transparentný, hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov. Okrem toho budú mať daňové subjekty aj možnosť podať opravný prostriedok-námietku.

Pre vedenie finančnej správy je dôležité poznať názor odbornej verejnosti, aj preto  prezident finančnej správy spolu so sekciou daňovou predstavili Konzultačnej rade pracovnú verziu jednotlivých kritérií, ktoré budú stanovené vyhláškou Ministerstva financií SR. Detailné a transparentné kritériá budú zverejnené na portáli finančnej správy tak, aby daňový subjekt dokázal sám identifikovať, podľa počtu bodov priradených k jednotlivým porušeniam,  svoj typ indexu. Ak daňový subjekt zistí prípadnú nekorektnosť v oznámených porušeniach právnych predpisov, bude môcť podať námietku. Následne finančná správa vypracuje zoznam daňových subjektov s uvedením prideleného indexu.

Prizvaní členovia Konzultačnej rady mali možnosť klásť otázky, predstavené zmeny viacerí ocenili s tým, že návrh označili za dobre pripravený a veria, že bude pozitívne hodnotený aj samotnými podnikateľskými subjektami. Finančná správa bude o všetkých zmenách včas informovať aj v rámci komunikačnej kampane.

Prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku tešia pozitívne ohlasy od zástupcov Konzultačnej rady. „Som rád, že sme dostali pochvalu, ďakujem za konštruktívny prístup a verím, že nastavená spolupráca bude naďalej pokračovať. Finančná správa nechce a nebude sankcionovať banálne porušenia zákona tak, aby napríklad za oneskorené podania daňových priznaní o tri dni bolo zhoršené hodnotenie daňového subjektu,“ ubezpečil na stretnutí prezident finančnej správy Jiří  Žežulka.

Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta a jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí. Finančná správa pripravuje k zmenám pri indexe aj informačnú kampaň.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 11. 2021)

Archív noviniek