Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Informácia o výsledkoch zasielania hromadného informačného mailu, adresovaného daňovým subjektom - používateľom EZU

Finančné riaditeľstvo SR od pondelka 26.11.2012 do dnešného dňa úspešne  doručilo doterajším užívateľom PKI/EZU podrobnú informáciu o zmenách v pravidlách elektronickej komunikácie s finančnou správou.

FR SR informovalo subjekty o priebehu ukončenia práce v EZU a o súvisiacich činnostiach na  strane daňových subjektov, ako aj na  strane finančnej správy. 

Doručovanie prebehlo  v poriadku.  Z približne 35 tisíc užívateľov sa nám vrátilo  späť ako nedoručiteľné správy len 1% mailov, konkrétne 374.  V týchto prípadoch nedoručiteľných správ budeme individuálnou telefonickou formou kontaktovať daňové subjekty o nastávajúcich zmenách. 

Pripomíname, že od 1. decembra 2012  bude ukončené vydávanie identifikátorov a elektronické podávanie dokumentov prostredníctvom aplikácie EZU.  FR SR týmto krokom smeruje k zjednoteniu  spôsobu elektronickej komunikácie a spôsobu  elektronického podávania dokumentov. Nový spôsob komunikácie bude jednotný, nediskriminačný, jednoduchší a  bezplatný pre všetky subjekty, komunikujúce s finančnou správou elektronicky. 

Všetci súčasní používatelia  aplikácie EZU budú automaticky presunutí do existujúcich systémov elektronickej komunikácie (eTax/eDane). Zároveň budú presunuté aj všetky  doterajšie oprávnenia daňových subjektov, na základe nimi podpísaných Dohôd, ktoré už boli schválené daňovým úradom.  Uvedené presuny budú vykonané automatizovane, bez potreby osobnej návštevy jednotlivých subjektov na DÚ.

V súvislosti s týmito zmenami daňovým subjektom odporúčame:

  1. Priebežne – sledovať  aktuality na webovej stránke www.financnasprava.sk /sekcia daňová, kde budú zverejňované aktuálne informácie,  pracovné postupy, príručky používateľa k elektronickej komunikácii
  2. Od 28.11.2012 – príprava lokálneho počítača a  inštalovanie aplikácie eDane  
  3. Do 30.11.2012  -  plnohodnotné používanie elektronickej komunikácie v systéme EZU 
  4. Od 3.12.2012 – elektronická komunikácia prostredníctvom aplikácie eDane
  5. Po ukončení prevádzky EZU nebudú pre používateľov viditeľné a dostupné dokumenty podané prostredníctvom EZU. V prípade, že si ich chcete zachovať odporúčame exportovať si zoznam podaní do excel súboru 
  6. Ak Vám v dňoch 1.-2.12.2012 nebude doručený mail s novým identifikátorom a heslom kontaktujte  technickú podporu na č. 048/4317 222 alebo mailovú adresu podporaedane@financnasprava.sk oná telefonická linka finančnej správy 048/43 17 222

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na to, že prvý termín kedy bude potrebné komunikovať s finančnou správou prostredníctvo e- Dane bude 20.12.2012 pri podávaní súhrnných výkazov, odporúčame budúcich užívateľov aplikácie e- Dane nenechávať si jej inštaláciu na poslednú chvíľu. 

(27. 11. 2012)

Archív tlačových správ