Preskočiť na hlavný obsah

Pripravili sme informačný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu

BRATISLAVA – 12.09.2023: Finančná správa pripravila pre daňové subjekty užitočnú pomôcku, aby v praxi vedeli preukazovať osobu konečného príjemcu príjmu na základe zákona o dani z príjmov. K tejto problematike totiž finančná správa dostáva množstvo otázok a preto verí, že daňovým subjektom pomôže zorientovať sa v tejto problematike. Materiál je zverejnený na portáli finančnej správy.

Definíciu konečného príjemcu príjmu ustanovil zákon o dani z príjmov, rovnako aj postup platiteľa dane v prípade, ak túto osobu nevie preukázať. Zákon o dani z príjmov ani iný daňový právny predpis však neustanovuje spôsob preukazovania takejto osoby. Finančná správa preto aj na základe dopytov verejnosti pripravila pre svojich klientov podrobný informačný materiál s cieľom zmierniť právnu neistotu a administratívnu záťaž. Dokument nájdu daňové subjekty na portáli finančnej správy.

Spôsob preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu platiteľom dane závisí
od okolností a skutočností týkajúcich sa jednotlivých prípadov cezhraničných vzťahov, najmä od významnosti rizík a rozsahu rizikovosti týchto prípadov. Rozsah spôsobu preukazovania tejto skutočnosti
závisí od úrovne rizikovosti prípadu. Súčasťou vydaného informačného materiálu je aj vzor čestného vyhlásenia príjemcu príjmu, vzor dotazníka k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu a príklady možných dokumentov preukazujúcich tvrdenia deklarované príjemcom príjmu.

Informačný materiál vypracovala finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou komorou daňových poradcov. Spoločne ju odporúčajú daňovým subjektom uplatňovať v ich cezhraničných daňových vzťahoch a možné je ju primerane uplatniť
aj na účely príslušných medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 744 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 09. 2023)

Archív noviniek