Preskočiť na hlavný obsah

Informácia k plateniu preddavkov fyzických osôb na rok 2013

BANSKÁ BYSTRICA – 28.1.2013: Novela zákona o dani z príjmov nemá vplyv na výšku preddavkov na daň, splatných do konca preddavkového obdobia trvajúceho od 3. 4. 2012 do 2. 4. 2013. Od januára 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného ešte do 31. 12. 2012. 

Daňovník dane z príjmov fyzickej osoby platí preddavky v priebehu preddavkového obdobia. Preddavkovým obdobím je obdobie od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. 

Povinnosť daňovníka platiť preddavky na daň v preddavkovom období vyplýva z výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti. Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní. 

Zvýšenie hranice na platenie preddavkov

Podľa novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2013 preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur.

 Od januára 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného ešte do 31. 12. 2012. 

Daňovníci v období od 1. 1. 2013 do 2. 4. 2013 pokračujú v platení preddavkov na daň v nezmenenej výške. Výška poslednej známej daňovej povinnosti 2 500 eur sa uplatní pri posudzovaní povinnosti  platiť preddavky na daň v novom preddavkovom období  začínajúcom 3. 4. 2013. 

Podrobnejšie informácie k téme, zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke www.financnasprava.sk  

(28. 01. 2013)

Archív noviniek