Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Informácia o zvýšených čakacích dobách na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch

MICHALOVCE – 28. 09. 2018: Informácia o zvýšených čakacích dobách na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch v dôsledku nefunkčnosti informačných systémov ukrajinskej strany.   

Colný úrad Michalovce informuje prepravcov, cestujúcu a podnikateľskú verejnosť, že na slovensko–ukrajinských cestných hraničných priechodoch došlo dňa 28. septembra 2018 v dôsledku nefunkčnosti informačných systémov ukrajinskej strany k zvýšeniu čakacích dôb.

Colný úrad nedisponuje presnými informáciami o čase odstránenia poruchy. Naďalej sme preto  v kontakte s príslušnými zložkami na ukrajinskej strane hraničného priechodu. Dopravcom, pre ktorých sú dôležité lehoty na dodanie tovaru, ako aj vodičom odporúčame sledovať aktuálnu situáciu na hraničných priechodoch prostredníctvom oficiálnej webovej stránky finančnej správy a tiež hromadných komunikačných prostriedkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol   v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 09. 2018)

Archív noviniek