Preskočiť na hlavný obsah

Informácie z Azerbajdžanu

BRATISLAVA – 27.5.2016: Pri dovoze tovaru do Azerbajžanu platia nové pravidlá. Slovenskú finančnú správu o tom informovalo azerbajdžanské veľvyslanectvo prostredníctvom nóty. Zo Slovenska tam vyvážame napríklad kotly na ústredné kúrenie, merače či autá.

Veľvyslanectvo Azerbajdžanskej republiky informuje verejnosť o požadovaných dokladoch a o zmenách pri prístupe na Azerbajdžanský trh.

Na základe rozhodnutia Azerbajdžanskej vlády v zmysle „Pravidiel pre prihlásenie tovaru a dopravných prostriedkov prepravovaných cez hranice“ sú pri dovoze tovaru na colné územie Azerbajdžanu potrebné nasledovné dokumenty:

 • colné vyhlásenie,
 • zmluva potvrdzujúca uskutočnenie zahraničného obchodu alebo dokument potvrdzujúci vlastnícke právo, užívacie právo a/alebo právo nakladať s tovarom alebo iný obdobný doklad,
 • prepravný doklad v závislosti od druhu dopravy,
 • pri colnom zastúpení, či už priamom alebo nepriamom, dokument potvrdzujúci toto zastúpenie,
 • pri tovare podliehajúcom colným platbám, doklad potvrdzujúci ich zánik alebo potvrdzujúci záruku na colný dlh,
 • dokument potvrdzujúci colnú hodnotu dovážaného tovaru,
 • osobitné dokumenty (licencie) pri dovoze prostriedkov na ochranu rastlín, agrochemikálií a prekurzorov,
 • osvedčenie o zhode, v prípade keď tovar podlieha takémuto osvedčeniu,
 • veterinárny certifikát, v prípade keď tovar podlieha veterinárnej kontrole,
 • hygienický certifikát, v prípade ak sa dovážajú potraviny,
 • dovozné karanténne povolenie, pre rastliny a rastlinné produkty,
 • dokument potvrdzujúci pôvod tovaru uvedeného v colnom vyhlásení,
 • rozhodnutie vlády Azerbajdžanskej republiky alebo stanovisko príslušnej štátnej inštitúcie pri tovare špecifikovanom v prílohe 1 a 2 „ Pravidiel regulujúcich dovozné-vývozné operácie“, ktoré boli schválené Výnosom č. 609 z 24. Júna 1997 prezidenta Azerbajdžanskej republiky,
 • príslušný povoľujúci dokument, pri tovare podliehajúcom dovozným a vývozným obmedzeniam na základe čl. 215 Colného kódexu Azerbajdžanskej republiky,
 • dokument potvrdzujúci špeciálne povolenie počas vývozu, dovozu, spätného vývozu, spätného dovozu a tranzitu tovaru, ktorý podlieha vývozným kontrolám.

V zmysle Rozhodnutia č. 80 Azerbajdžanskej vlády platia v krajine nasledujúce dovozné tarifné sadzby:

 • maximálna sadzba – 15 %
 • skupinová sadzba -0%, 0,5 %, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%
 • 0-5% (približne 40% hláv)
 • priemerná sadzba 9% je nižšia než v rozvojových krajinách, priemerná sadzba na poľnohospodárske produkty je 13,5% čo je nemej než v rozvinutých a rozvojových krajinách.

Poplatky za colné konanie

 • colná hodnota do 1000 Manat – 10 Manat
 • colná hodnota od 1001 do 10 000 Manat – 50 Manat
 • colná hodnota od 10 001 Manat do 100 000 – 100 Manat
 • colná hodnota nad 100 001 Manat – 275 Manat

V zmysle daňového kódexu Azerbajdžanskej republiky tvorí DPH pri dovoze 18 % z colnej hodnoty tovaru.

Dokument:

(27. 05. 2016)

Archív noviniek