Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Infostánok finančnej správy na letisku v Poprade radí turistom

PREŠOV – 14.08.2019: V odletovej hale na letisku v Poprade zriadil Colný úrad Prešov pre turistov počas dovolenkovej sezóny infostánok.  

Z letiska Poprad – Tatry sú vypravované dovolenkové lety, tzv. chartre, do rôznych destinácií aj mimo Európskej únie – teda do tzv. tretích štátov, medzi ktoré patrí aj Turecko. Finančná správa za účelom prevencie a spoločenskej osvety, ako aj v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb, uprednostnila osobný kontakt pri poskytovaní informácií cestujúcim o bezcolných limitoch, zákazoch a obmedzeniach pri dovoze so zameraním sa na dovolenkové suveníry prostredníctvom letiskového infobodu. 

Informačný stánok finančnej správy na letisku v Poprade poskytuje pred odletom cestujúcim ešte pred samotnou pasovou a colnou kontrolou užitočné informácie o dovoze tovaru z tretích krajín, povolených limitoch a o zákaze dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov, tzv. CITES. Ďalej cestujúci môžu získať informácie o colnej kontrole, ktorá je zameraná na vývoz osobnej a príručnej batožiny cestujúcich, vývoze väčšieho obnosu finančných prostriedkov, vývoze predmetov kultúrneho charakteru a pod. Infostánok poskytuje cestujúcim informácie aj v tlačenej verzii, a to v podobe informačných letákov a propagačných materiálov so základnými informáciami a odkazom na portál finančnej správy, na ktorom sa nachádzajú cenné informácie, ktoré si cestujúci môže vyhľadať a pokojne prečítať aj počas letu na palube lietadla na ceste na dovolenku. 

Infostánok finančnej správy bude v Poprade turistom k dispozícii aj v ďalšie augustové dni, a to 16.08.2019 21.08.2019. Colný úrad Prešov plánuje pokračovať v takejto činnosti aj v mesiaci september.

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 08. 2019)

Archív noviniek