Preskočiť na hlavný obsah

Oddelenie internetovej kriminality na KÚFS

BRATISLAVA – 06. 05. 2015: Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zriadil špecializované oddelenie internetovej kriminality. V tejto súvislosti dávame do pozornosti tzv. „Zelenú linku“ finančnej správy. Bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle 0800 110 110.

V roku 2014 zaznamenal Kriminálny úrad finančnej správy intenzívnu potrebu zriadenia oddelenia na boj proti internetovej kriminalite. Preto bolo v uplynulom mesiaci zriadené špecializované oddelenie internetovej kriminality KÚFS. Hlavným cieľom a úlohou novovzniknutého oddelenia je odhaľovanie trestných činov spáchaných prostredníctvom internetu v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblastiach:

  • dane z pridanej hodnoty,
  • spotrebných daní,
  • trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov,
  • ochrany práv duševného vlastníctva,
  • Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie,
  • predpisov na úseku ochrany ohrozených druhov (CITES),
  • ochrany kultúrneho dedičstva.

Akékoľvek informácie môžu občania podávať:

  • emailom: oskufs@financnasprava.sk,
  • telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
  • písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26

V prípade, že chce verejnosť podať podnet, resp. sťažnosť z mobilného telefónu, musí volať na telefónne číslo 02/582 51 311 (tento hovor je spoplatňovaný sadzbou volania do pevných sietí SR).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 239 kB; nové okno]

(06. 05. 2015)

Archív noviniek