Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Obchodníci nezabudnite na povinnú inventarizáciu zásob liehu

ŽILINA – 22. 06. 2015: Predajcov, ktorí majú na prevádzkach a v skladoch fľašky liehu označené starou kontrolnou známkou, neminie povinnosť vykonať inventarizáciu zásob liehu k poslednému dňu júna 2015.

Podnikatelia, ktorí predávajú lieh na základe platného povolenia na predaj a majú v držbe spotrebiteľské balenia označené starou kontrolnou známkou, sú povinní k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu. Najneskôr do 15. júla 2015 musia oznámiť colnému úradu zistený stav v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN, objemu a objemovej koncentrácie liehu.

Spotrebiteľské balenie liehu so starou kontrolnou známkou podľa momentálne platnej legislatívy možno predávať do konca septembra 2016.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 194 kB; nové okno]

(22. 06. 2015)

Archív tlačových správ