Preskočiť na hlavný obsah

Spoloční experti pre eurodaniarov

BRATISLAVA – 13.09.2017: Prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze predsedal dvojdňovému zasadnutiu Výkonného výboru IOTA v Budapešti. Na programe boli okrem rozpočtových otázok najmä programové priority Európskej daňovej organizácie počas slovenského predsedníctva. Slovensko bude predsedať Európskej organizácii daňových správ (IOTA) do júla 2018. 

Európsku organizáciu daňových správ (IOTA – Intra-European Organisation of Tax Administrations) čakajú zmeny. Slovensko ako predsednícka krajina IOTA presadzuje väčšie zapojenie členských krajín do spoločných projektov európskych daňových správ. 

„IOTA sa musí stať rešpektovaným partnerom v Európe. Ak chceme mať fungujúcu a efektívnu európsku daňovú organizáciu, musíme dať väčší priestor jednotlivým členským krajinám presadiť spoločné projekty a posilniť spoluprácu nielen medzi členskými krajinami ale aj s medzinárodnými partnerskými organizáciami, ako napr. OECD, EÚ či MMF“, uviedol prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze. 

Európska organizácia daňových správ (IOTA) plánuje pripraviť jednotnú databázu expertov v daňovej oblasti. 44 členských krajín IOTA tak bude mať nielen prístup k tejto databáze, ale bude môcť využívať aj služby daňových expertov a zapájať ich do národných a nadnárodných projektov. 

„Spoločná databáza daňových expertov zabezpečí lepšiu výmenu skúseností medzi jednotlivými daňovými organizáciami a otvorí možnosti pre nové projekty. Slovensko je pripravené poskytovať odborné znalosti a skúsenosti z projektov realizovaných na Slovensku ostatným členským krajinám IOTA“, povedal prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze. 

Európska organizácia daňových správ je pripravená naďalej pomáhať svojim členom pri zvládaní výziev, ktoré pred daňovými správami Európy stoja. Jej špecifikum je riešenie praktických problémov, ktoré vznikajú v procese implementácie systémov, smerníc európskej legislatívy a odporúčaní medzinárodných organizácií. Podrobnosti a viac informácií nájdete na https://www.iota-tax.org/ 

Členské krajiny IOTA: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB; nové okno]

(13. 09. 2017)

Archív noviniek