Preskočiť na hlavný obsah

Odhalené pašovanie jantáru

Košice - 28.07.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce odhalili na colnom hraničnom priechode s Ukrajinou nelegálny dovoz jantáru. Nerasty v hodnote 42.000 eur boli ukryté v ukrajinskom autobuse pravidelnej linkovej dopravy smerujúcej na Slovensko v špeciálne vybudovanom úkryte.

Vo štvrtok 27. júla po polnoci vstúpil na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod Vyšné Nemecké autobus pravidelnej linky Užhorod - Košice. Vodič autobusu na otázku príslušníkov finančnej správy uviedol, že žiaden tovar nedováža. Následne bolo vozidlo podrobené dôkladnej colnej prehliadke. Pri kontrole priestoru pred zadnou nápravou uprostred autobusu bol identifikovaný umelo prekrytý priestor s vytvorením prekážky a prístupom zo spacej časti pre vodiča. V objavenej konštrukčnej dutine sa nachádzali biele vrecia. V dvanástich textilných vreciach opatrených plombou bolo takmer 100 kilogramov neopracovaných nerastov neznámeho pôvodu, rôznych tvarov, veľkostí a farieb pripomínajúcich jantár. Znalec vyčíslil hodnotu pašovaného jantáru vo výške 42.000 eur.

Keďže vodič autobusu pri vstupe na územie SR nepredložil dovezený jantár colným orgánom a nevedel predložiť žiadne doklady o jeho pôvode a hodnote, tovar mu bol zaistený v dôsledku porušenia colných predpisov. Dovoz jantáru na územie EÚ nie je zakázaný, avšak neopracovaný jantár pôvodom z Ukrajiny je predmetom nelegálnej ťažby a následne nezákonného dovozu. Na Ukrajine sa podľa odhadov ročne vyťaží jantár za pol miliardy dolárov, ale štátom je táto ťažba kontrolovaná iba minimálne. Legálny dovoz „zlata z Baltského mora“ na územie Slovenska, ako aj na územie Európskej únie je možný, avšak s príslušnými dokladmi osvedčujúcimi, že sa tento tovar na colné územie Európskeho spoločenstva riadne doviezol v súlade s platnými predpismi.

Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ finančnej správy, ktorý začal trestné stíhanie vo veci zločinu skrátenia dane a poistného. O osude zaisteného jantáru pochádzajúceho z nezákonného dovozu bude rozhodovať súd v trestnom konaní.

Jantár bol v minulých rokoch opakovane zaistený pri výkone colného dohľadu v rámci rôznych druhov prepravy. Našiel sa uložený v nákladnom železničnom vagóne v rámci legálneho nákladu aglomerátovej rudy, v batožinovom priestore osobného motorového vozidla, ale aj ukrytý vo vystuženej konštrukcii pod rezervnou pneumatikou založený vrecami cementu. V týchto prípadoch nelegálneho dovozu jantáru súd rozhodol o prepadnutí tovaru v prospech štátu, pričom nerast odovzdala finančná správa Puncovému úradu Slovenskej republiky, ktorý je podľa zákona o puncovníctve v týchto prípadoch správcom majetku štátu.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 07. 2023)

Archív noviniek