Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké colníci opäť odhalili pašeráka jantáru

MICHALOVCE – 25. 05. 2017: Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili colníci pri vstupe na Slovensko nelegálny dovoz 62,6 kg nerastov neznámeho pôvodu, pravdepodobne jantáru. Nerasty boli špeciálne ukryté v prepravných obaloch v dutinách nádrží dvoch vozidiel.

Dňa 25.05.2017 krátko po polnoci vstupovalo z Ukrajiny na Slovensko cez colný hraničný priechod Vyšné Nemecké motorové vozidlo prémiovej značky s ukrajinskými evidenčnými číslami s dvoma ukrajinskými cestujúcimi. 29-ročný vodič a jeho spolucestujúci uviedli, že nedovážajú žiaden tovar, iba 120 litrov pohonných látok v nádrži vozidla. Pri colnej kontrole bol nasadený aj služobný pes. Kontrolujúcemu colníkovi bolo správanie sa cestujúcich podozrivé, a tak rozhodol o kontrole vozidla aj pomocou skenovacieho systému. Colníci po vyhodnotení skenov označili palivovú nádrž vozidla ako podozrivé miesto, preto pokračovali v dôkladnej fyzickej kontrole vozidla. Demontovali nádrž, ktorá bola špeciálne upravená tak, že jedna časť slúžila pre pohonné látky a ďalšia ako úkryt. Pod príklopom v úkryte nádrže potom colníci odhalili 32,8 kg nerastov neznámeho pôvodu rôznych tvarov, veľkostí a farieb pripomínajúcich jantár.

S odstupom 10 minút sa zopakoval rovnaký scenár u ďalšieho vozidla rovnakej prémiovej značky s ukrajinskými evidenčnými číslami, taktiež s dvoma cestujúcimi. Ani v tomto prípade 34- ročný vodič, občan Ukrajiny ani jeho spolucestujúci nedeklarovali dovoz žiadneho tovaru, okrem paliva v nádrži vozidla. Colníci skontrolovali vozidlo pomocou služobného psa aj skenovacieho systému a opäť označili ako podozrivé miesto nádrž vozidla. Po dôkladnej fyzickej kontrole v nej odhalili 29,8 kg nerastov pripomínajúcich jantár.

Keďže cestujúci tovar ku kontrole neprihlásili a nevedeli predložiť žiadne doklady o jeho pôvode a hodnote, colníci tovar zaistili. V prípade, že cestujúci nepredloží doklady osvedčujúce, že tovar bol na colné územie Európskeho spoločenstva riadne dovezený, v súlade s colnými predpismi, colný úrad vydá rozhodnutie o jeho zhabaní alebo prepadnutí tovaru v prospech štátu.

Prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy a zatiaľ je v štádiu šetrenia.

Pritom na Slovensko aj územie Európskej únie je možné jantár legálne doviezť, nevzťahujú sa naň reštrikčné opatrenia. Tovar je však potrebné riadne prihlásiť a preukázať pri colnej kontrole.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 05. 2017)

Archív noviniek