Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Skontrolovali sme pokladnice na jarmoku v Štúrove

NITRA – 17. 10. 2013: Viac ako polovica predajcov na tradičnom štúrovskom jarmoku nedodržiavala zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zamestnanci finančnej správy preverili 33 stánkov - chyby našli v 18 z nich.

Kontrolná akcia bola uplynulý víkend na jarmoku v Štúrove. Zamerala sa na stánky rýchleho občerstvenia a stánky komerčných predajcov. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydajú pokladničný doklad, ktorý zároveň bude spĺňať náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici. Okrem toho kontrolóri preverovali dodržiavanie zákonov o spotrebných daniach a zákona o ochrane práv duševného vlastníctva.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 30 zamestnancov z daňového úradu v Nitre, ktorí vykonali 33 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 18 prípadoch (cca 54,5 %).

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne.

Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia je vo výške 2 430 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB]

(17. 10. 2013)

Archív tlačových správ