Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Na jarmokoch v nitrianskom kraji množstvo porušení

NITRA – 31. 10. 2014: Na veľkých jarmokoch v Leviciach, v Štúrove a v Komárne zistili nitrianski colníci množstvo porušení zákona upravujúceho správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. Z 34 kontrolovaných prevádzok zistili porušenie zákona v 27, čo predstavuje 79%. Za zistené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške takmer 4 000 eur.

Cieľom kontrol bolo zistiť, či a ako sa na veľkých jarmočných podujatiach organizovaných v Nitrianskom samosprávnom kraji, používa predajcami elektronická registračná pokladnica t.z. či sa riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc, či im je následne vydávaný pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP.

Na jarmokoch v Leviciach, v Štúrove a v Komárne vykonali  nitrianski colníci celkom 34 kontrol, pri ktorých zistili 27 porušení zákona (79% z celkového počtu kontrolovaných prevádzok). Za zistené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške takmer 4 000 eur. V jednom prípade sa jednalo o opakované porušenie zákona, v tomto prípade bola pokuta uložená až vo výške 700 eur.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • nezaevidovanie tržby v elektronickej pokladnici,
  • chýbajúce vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu,
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade.

V treťom štvrťroku 2014 vykonali nitrianski colníci celkom 518 kontrol zameraných na správne používanie registračnej pokladnice, pričom zistili 226 porušení zákona, za ktoré uložili pokuty vo výške viac ako 51 tisíc eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 108 kB]

(31. 10. 2014)

Archív noviniek