Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Jednoducho a ľahko na daňové priznanie pomôcka pre daňové subjekty

Finančná správa pripravila praktickú pomôcku, ktorá daňovým subjektom pomôže pri podávaní daňového priznania. Ide o informácie štruktúrované podľa cieľových skupín ako napríklad živnostník, zamestnanec, zamestnanec pracujúci v zahraničí, študent, dôchodca.

Ku každej cieľovej skupine je pripravený textový materiál v zrozumiteľnej forme a aj jednoduchý príklad s návodom na vyplnenie daňového priznania. Tiež vzor samotného vyplneného daňového priznania. 

Daňové subjekty v tejto pomôcke nájdu informácie o príjme z predaja, prenájmu nehnuteľností, nezdaniteľných častiach, daňových bonusoch, zamestnaneckej prémii, pričom sú pridané aj príklady z praxe v danej oblasti. 

Táto praktická pomôcka má pomôcť daňovým subjektom správne, riadne a včas splniť svoje daňové povinnosti. Pomôcku je možné získať na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk/sk/sekciadanova.html.

(06. 03. 2013)

Archív tlačových správ