Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

V balíku z USA našli lebku jesetera

BRATISLAVA – 13.11.2017: Pri kontrole poštovej zásielky z USA našli colníci Pobočky Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta vypreparovanú lebku veslonosa amerického, čo je ryba z radu jeseterovitých. Príjemca však nemal potrebné povolenia na dovoz tohto chráneného druhu a tak exemplár zostáva majetkom štátu. Jeho spoločenská hodnota bola stanovená na 700 eur.

Bratislavskí colníci na poštovej pobočke pri náhodnej kontrole zásielky z USA objavili minulý mesiac vypreparovanú lebku neznámeho živočícha. Balík bol určený fyzickej osobe s bydliskom na Slovensku. Podozrenie, že by mohlo ísť o chránený druh, dali preveriť pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR.

Analýza preukázala, že ide o  exemplár lebky veslonosa amerického (Polyodon spathula), jeseterovitej ryby pochádzajúcej zo Severnej Ameriky. Tento druh je zaradený v prílohe B nariadenia Rady (ES) 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v prílohe II Dohovoru CITES. Na dovoz a vývoz druhov zaradených v týchto prílohách  je potrebné predložiť povolenie príslušného orgánu ochrany prírody.  

Nakoľko povolenie na dovoz ani vývoz príjemca nepredložil, CÚ Bratislava uvedený tovar zaistil. Spoločenská hodnota bola stanovená na 700 eur. Táto osoba sa už aj v minulosti snažila doviezť exemplár chráneného živočícha bez príslušných povolení.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 11. 2017)

Archív noviniek