Preskočiť na hlavný obsah

Z dôvodu kalibrácie váh bude prerušená prevádzka na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 21. 05. 2018: : Na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude v dňoch 23.05.2018 a 24.05.2018 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. prerušená prevádzka na pracovisku nákladná doprava.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude z dôvodu kalibrácie váh podľa ustanovení zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií v dňoch 23. mája 2018 a 24. mája 2018 prerušená prevádzka na pracovisku nákladná doprava, a to nasledovne:

  • 23. mája 2018 – v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. pracovisko nákladná doprava vstup do SR,
  • 24. mája 2018 – v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. pracovisko nákladná doprava výstup zo SR.

Osobnej dopravy sa tieto obmedzenia netýkajú, cestujúci v osobnej doprave budú vybavovaní v štandardnom režime.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 05. 2018)

Archív noviniek