Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Kamión plný tabaku

BRATISLAVA, 26.06.2018: Pri colnej kontrole zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy kamión plne naložený tabakovou surovinou. Celkovo zaistili takmer 12 ton tabakovej suroviny.  

V uplynulých dňoch colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy vykonávali colnú kontrolu, počas ktorej na hraničnom priechode Brodské zastavili a skontrolovali kamión s rumunským evidenčným číslom. Ten v ložnom priestore prepravoval 99 kartónov tabakovej suroviny – konkrétne tabakových listov pochádzajúcich  z Bulharska. Celková hmotnosť nákladu sa po dôslednej kontrole vyšplhala na 11 888 kg. 

Príjemcom mala byť slovenská obchodná spoločnosť s konateľom tureckej národnosti. Táto spoločnosť však nemala povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou. Preto z dôvodného podozrenia, že tabaková surovina súvisela s porušovaním daňových predpisov, colníci z KÚFS uvedený tovar zaistili a obsah poslali na kontrolu do colného laboratória. Rozbory majú potvrdiť či ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani. 

V prípade, že pôjde o tabakovú surovinu podliehajúcu spotrebnej dani, spotrebná daň zo zaistenej tabakovej suroviny by predstavovala cca 880 000 eur. KUFS po vykonaní potrebných procesných úkonov prípad odovzdá správcovi dane a následne vyšetrovateľovi finančnej správy na ďalšie konanie. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 06. 2018)

Archív noviniek